เทศบาลตำบลแม่กา

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

มหาวิทยาลัยพะเยา

เครื่องปั้นดินเผา

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

เครื่องปั้นดินเผา

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ


นายประพันธ์ เทียนวิหาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กาสิบตำรวจโทวิกร ภูรีเชาวกิจ 
ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา


 


   
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

01/03/2553