เทศบาลตำบลแม่กา

มหาวิทยาลัยพะเยา

วัดดงพระเจ้า

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.22-004 ซอยบ้านดง-ถนนเข้าอ่าง ซอย 4 หมู่ 2 บ้านห้วยเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรร์ที่จำเป็นในการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลแม่กา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ (ศพด.ทต.แม่กา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวกิจกรรม

13-05-64 ท้องถิ่นพะเยา ลงพื้นที่แนะนำมาตรการโควิด-19
08-04-64 ทำความสะอาดตลาดหน้า ม.พะเยา
31-03-64 กิจกรรมถนนสะอาดน่ามอง
29-03-64 โครงการฝึกซักซ้อมสำหรับป้องกันภัยฯ
01-03-64 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
25-02-64 กิจกรรม ถนนสะอาด น่ามอง (Big Cleaning Day)
09-02-64 ภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิ
03-02-64คณะกรรมการศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลแม่กา ร่วมให้การต้อน
03-02-64 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบ
01-02-64 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
28-01-64 เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป
27-01-64 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสร
27-01-64 กิจกรรม ถนนสะอาด น่ามอง (Big Cleaning Day)
26-01-64 กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟและบริหารจัดการเชื้อเพลิงตำบลแม
20-01-64 ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา ประจำ
15-01-64 โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรยั่งยืนและพอเพียงในพื้นที
08-01-2564 พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่
07-01-64 กิจกรรม Big Cleaning Day
04-01-2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตามนโยบายในการสนับสนุนส่
04-01-63 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

ข่าวสารหน่วยงานราชการ

ข่าวหน่วยงานราชการนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 
   
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์