เทศบาลตำบลแม่กา

มหาวิทยาลัยพะเยา

วัดดงพระเจ้า

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ (ค.ส.ล) พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโทกหวาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านแม่กาหัวทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) หมู่ 2 บ้านห้วยเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวกิจกรรม

14-11-62 ประชุมฯจัดพิธี รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
06-11-62 กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
29-10-62 โครงการร่วมสร้างสุขภาพสังคมท้องถิ่นให้น่าอยู่
29-10-62 โครงการวัดประชารัฐ
17-10-62 วางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถาน ร.อ.แฮนด์ มากวอร์ดเย็นเซ่น
16-10-62 โครงการวัดประชารัฐ วัดแม่กาห้วยเคียน
11-10-62 โครงการวัดประชารัฐ วัดหม้อแกงทอง
10-10-62 โครงการวัดประชารัฐ วัดบ้านบัว
09-10-62จิตอาสาตำบลแม่กา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบ สภ.แม่กา
26-09-62โครงการส่งเสริมชีวิตเด็กและเยาวชนสู่การมีสุขภาพที่ดี
24-09-62 โครงการวัดประชารัฐ วัดแม่กาโทกหวาก
26-08-62 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฯ
22-08-62 โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด ตำบลแม่กา
19-08-62 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความผูกพันฯ
13-08-62 “กิจกรรมอิ่มบุญ อบอุ่นใจ”
12-08-62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 62
02-08-62 โครงการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและของดีตำบลแม่กา
01-08-62 โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
25-07-62 โครงการกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำในชุมชน ตำบลแม่กา
18-07-62 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวสารหน่วยงานราชการ

ข่าวหน่วยงานราชการ


นายประพันธ์ เทียนวิหาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 


   
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์