เทศบาลตำบลแม่กา

มหาวิทยาลัยพะเยา

วัดดงพระเจ้า

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-87353 พะเยา ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแม่กาห้วยเคียน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 (บ้านแม่กาดทกหวาก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์านบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวกิจกรรม

06-08-63 สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แหล่งเตาเผาเวียงบัว
04-08-63 การประชุม อปท.สัญจร
04-08-63 คณะจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนหมู่ที่ 12
31-07-63 ส่งมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสฯ ธอส.
28-07-63 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ
20-07-63 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ฯ
17-07-63 โครงการกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำในชุมชนตำบลแม่กา
17-07-63 วันสถาปณามหาวิทยาลัยพะเยา
15-07-63 โครงการอบรมระเบียบกฎหมาย และ โครงการอบรมระบบสารสนเท
10-07-63 ร่วมถวายขี้ผึ้งหล่อเทียนเข้าพรรษา
29-06-63 โครงการลดละเลิกสุราและเครื่องดื่มแอลกฮอล์
26-06-63 กิจกรรม ถนนสะอาด น่ามอง (Big Cleaning Day)
24-06-63 จิตอาสาพัฒนาฯ พื้นที่เกิดเหตุรถบรรทุกน้ำมันคว่ำ
16-06-63 ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป
19-06-63. โครงการเด็กและเยาวชนแม่กาจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ
15-06-63 รมต.ช.ว่าการกระทรวงเกษตรฯ มอบถุงยังชีพประชาชนประสบเ
14-06-63 ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
13-06-63 “โครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
19-8-05-63 ประชุมฯ มาตราการป้องกัน COVID-19 เมื่อ นิสิต กลับ
14-05-63 กิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวเด็กที่ด้อยโอกาสฯ

ข่าวสารหน่วยงานราชการ

ข่าวหน่วยงานราชการ


นายประพันธ์ เทียนวิหาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 
   
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์