• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานบุคคล
  • ประกาศเทศบาล
  • งบประมาณประจำปี
  • แผนอัตรากำลัง
  • งานจัดเก็บรายได้
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ"พะเยาเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ "พะเยาเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ พะเยาแม่กา เอ็นดูโร่มิตติ้ง ครั้งที่ 10
พะเยาแม่กา เอ็นดูโร่มิตติ้ง ครั้งที่ 10 วันที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศ เรื่องผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์"เตาเผาโบราณเวียงบัว"
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการอลังการต้อนรับเทศกาลฤดูหนาวมหกรรมหุ่นนกกาและขบวนบุปผาชาติ ของดีตำบลแม่กา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดนางฟ้าจำแลง
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 
 

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
ประกาศ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศ เรื่องสอบราคาก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศ เรื่องสอบราคาก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลแม่กา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาส 1
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 
 


ประชุมหารือในการดำเนินการโครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุ
โครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ร่วมใจกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเ
โครงการอบรมสนับสนุนส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลแม่กา “การจัดทำดอก
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยามอบนโยบายการบริหารท้องถิ่น 4.0
ร่วมกิจกรรมการตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนการป้องกันและ แก้ไข
ร่วมซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำแก่ผู้พิการ
โครงการรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร่วมขบวนแห่ครัวตานงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงเน
ร่วมพิธีเปิดไปรษณีย์สาขาแม่กา
ร่วมโครงการสืบสานงานปั้นที่ทรงคุณค่าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
มอบประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนกา
ซ้อมแผน
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่นเครือข่ายตำบลสุขภาวะและ
ร่วมพิธีรับโล่ศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะพะเยาทำดี'เพื่อพ่อ'
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่ม FIMARC Asian Network
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเยี่ยมชมเตาเผาโบราณเวียงบัว ม.7 ต.แม
ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระ 

ข่าวสารหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

ข่าวหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บแม่กา

 
 

 
 
 
 


นายประพันธ์ เทียนวิหาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กาสิบตำรวจโทวิกร ภูรีเชาวกิจ 
ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา


 
   
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

01/03/2553