เทศบาลตำบลแม่กา

มหาวิทยาลัยพะเยา

วัดดงพระเจ้า

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศ เรื่องผู้ขนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง ระยะดำเนินการ 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน - กันยายน 2563 (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวกิจกรรม

19-8-05-63 ประชุมฯ มาตราการป้องกัน COVID-19 เมื่อ นิสิต กลับ
14-05-63 กิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวเด็กที่ด้อยโอกาสฯ
13-05-63 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯแจกอาหารกลางวัน
27-04-63 สร้างบ้านผู้ยากไร้ หมู่ 13
27-04-63 มอบกระเบื้อง/สังกะสี หมู่ 14
21-04-63 ทต.แม่กาสนับสนุนกระเบื้องมุงหลังคาแก่ผู้ประสบเหตุวา
22-04-63 ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ หมู่ 13
14-04-63 ใน พิธีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคฯ
13-04-63 เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
07-04-63 อสม.-กลุ่มแม่บ้านตำบลแม่กา ร่วมจัดทำผ้าปิดปาก-จมูก
03-04-63 ประชุมคณะกรรมการ คัดกรอง COVID-19
31-03-63 ลงพื้นที่เพื่อหารือในการช่วยเหลือสร้างบ้านให้แก่ผู้
30-03-63 ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ป้องกัน COVID-19
30-03-63 Big Cleaning Day ป้องกันเชื้อ COVID-19
13-03-63 ปั่นรถถีบ แอ่วคูเมือง เปิดเต๋าเก่า
10-03-63 กิจกรรม Big Cleaning Week
09-03-63 โครงการส่งเสริมป้องกันฝุ่นฯ
05-03-63 งานบวงสรวงพ่อขุน ปี 63
21-02-63 กิจกรรมถนนสะอาดน่ามอง
14-02-63 ประชุมเตรียมการรับเสด็จ

ข่าวสารหน่วยงานราชการ

ข่าวหน่วยงานราชการ


นายประพันธ์ เทียนวิหาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 
   
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์