: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่กา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทางเข้าบ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 14 บ้านแม่กานาไร่เดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขครุภัณฑ์ 420-40-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ค.ส.ล.)รูปตัวยูพร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.สล.)ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อพร้อมบ่อพัก ซอยเงินเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งระบบสื่อสารอุปกรณ์ระบบ DSL VPN (Access ด้วย FTTX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 บ้านแม่กาไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ค.ส.ล)รูปตัวยูพร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ทางเข้าบ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 14 บ้านแม่กานาไร่เดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/28 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>