: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบายน้ำ (ค.ส.ล) รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแม่กาหัวทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านแม่กาหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคลัทซ์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข-2613 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝายตีนเสือ หมู่ 1 บ้านหม้อแกงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ส่งเสริมการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิ
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายแผนผังบุคลากร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-9468 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแม่กาห้วยเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานพช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานนิติกร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (งานนิติกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/50 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>