: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านแม่ต๋ำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ การเปิดให้บริการงานทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้งบประมาณของตนเอง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่กา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังกันดิน และวางท่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ (ค.ส.ล)พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนลูกรังบดอัดแน่่นโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 1 หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านเกษตรสุข หมู่ที่ 15 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล)ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดอัดแน่นสายทุ่งป่าข้าว หมู่ที่ 7 บ้านบัว ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทุ่งดง หมู่ที่ 4 บ้านโทกหวากเชื่อมบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 13 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVERLAY) หมู่ที่ 3,4,9 และหมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์แบบปิคอัพชนิดถังน้ำในตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกท้ายลาดแบบชานต่ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>