: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและงานวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอย 3 หมู่ที่ 16 ต.แม่กา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลแม่กา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องสอบราคาก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศ เรื่องสอบราคาก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลแม่กา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาส 1
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่กา
เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุขโดยประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2560
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลแม่กา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด หมดสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 27 รายการ
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลแม่กาโดยประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปา จำนวน 2 โครงการ
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปา จำนวน 2 โครงการ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>