: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ป้าย เสาธง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน บจ 4608 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กก 9776 พะเยา
หมายเลขครุภัณฑ์ 024-56-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กวต 242 พะเยา หมายเลขครุภัณฑ์ 024-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาบริการเช่าเครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาบริการเช่าเครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา บริการเช่าเครื่องถ่ายสำเนาเอกสารกองช่างเทศบาลตำบลแม่กา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์แบบปิกอัพชนิดถังน้ำในตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบประปาภูเขา หมูที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอย 10
ถนนคอนหรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย .ถ.22-001 สายบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 13 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,064 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์แบบปิกอัพชนิดถังน้ำในตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>