หมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)ซอยเตาเผาเวียงบัว หมู่ที่ 7 บ้านบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 
เข้าชม : 11


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์)รถตู้หมายเลขทะเบียน นข-2613 พะเยา
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองช่าง)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-4608 พะเยา (ป้องกัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง