หมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)ซอยเตาเผาเวียงบัว หมู่ที่ 7 บ้านบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 
เข้าชม : 47


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบายน้ำ (ค.ส.ล) รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแม่กาหัวทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านแม่กาหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคลัทซ์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข-2613 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง