หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เตาเผาโบราณเวียงบัว

 

           ด้วยเทศบาลตำบลแม่กา มีความประสงค์ที่จะพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลให้ เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในพื้นที่และยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของตำบลแม่กา และของจังหวัด พะเยาอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ยังขาดตราสัญลักษณ์ที่จะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และนำไปประยุกต์ใช้งานกับสื่อ สิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เทศบาลตำบลแม่กาจึงได้จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์“เตาเผาโบราณเวียงบัว” และเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

 

"สามารถสมัครพร้อมส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559"

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร  --> คลิกที่นี่ 

ดาวน์โหลดประกาศ  --> คลิกที่นี่

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  --> http://wiangbuakiln.superwebsite.com/th/articles

 

 
เข้าชม : 948


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหน่วยรับลงทะเบียน เทศบาลตำบลแม่กา
      ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักจ้างทั่วไป
      ประกาศ ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ตำบลแม่กา
      ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
      ปรกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563