หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานอลังการต้อนรับเทศกาลฤดูหนาว มหกรรมหุ่นนกกาและขบวนบุปผาชาติของดีตำบลแม่กา

 
เข้าชม : 570


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาที่ทำการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
      วีดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญและของดีตำบลแม่กา
      วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคตำบลแม่กา
      ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา
      ประกาศ ขยายระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563