หมวด ประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคล ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำนวน 1อัตรา)

 




เข้าชม : 269


ประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปประจำปี 2561 จำนวน 5 อัตรา
      ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้่างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 อัตรา
      ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 อัตรา
      ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 อัตรา
      ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2560 จำนวน 5 อัตรา