หมวด ประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคล ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำนวน 2 อัตรา)

 

 

 
เข้าชม : 334


ประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำนวน 2 อัตรา)
      ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำนวน 2 อัตรา)
      ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำนวน 1 อัตรา)
      ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำนวน 1อัตรา)
      ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (จำนวน 1 อัตรา)