หมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เทศบาลตำบลแม่กา

 
เข้าชม : 301


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่กา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทางเข้าบ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 14 บ้านแม่กานาไร่เดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)