หมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เทศบาลตำบลแม่กา

 
เข้าชม : 106


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาส 1
      ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
      ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข
      ประกาศ เทศบาลตำบลแม่กา
      ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา