หมวด ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา ประกาศ เรื่องการเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ในวันหยุดราชการ

 
เข้าชม : 231


ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
      แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
      แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
      ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
      ประกาศ เรื่องใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564