หมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข

 
เข้าชม : 201


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ป้าย เสาธง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
      ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
      ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง