หมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข

 
เข้าชม : 259


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านแม่ต๋ำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ การเปิดให้บริการงานทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้งบประมาณของตนเอง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่กา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังกันดิน และวางท่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ (ค.ส.ล)พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา