หมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข

 
เข้าชม : 137


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
      ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ
      ประกาศ เรื่องสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและงานวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอย 3 หมู่ที่ 16 ต.แม่กา
      ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
      ประกาศ เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559