หมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
เข้าชม : 123


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
      ประกาศ เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      ประกาศ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลแม่กา
      ประกาศ เรื่องสอบราคาก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลแม่กา
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาส 1