หมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลแม่กา

 
เข้าชม : 135


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 13 ซอย 10 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,064 ต.ร.ม. เทศบาลตำบลแม่กา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัีติงานในกองคลังด้านการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์