หมวด ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560

 
เข้าชม : 493


ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
      แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
      แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
      ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
      ประกาศ เรื่องใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564