หมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
เข้าชม : 179


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
      ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ค.ส.ล)รูปตัวยูพร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ทางเข้าบ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 14 บ้านแม่กานาไร่เดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
      ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง