หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อพร้อมบ่อพัก ซอย 3 หมู่ 16

 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อพร้อมบ่อพัก

ซอย 3 หมู่ 16 (บริเวณซอยข้างลานจอดรถมอเตอร์ไซต์ ม.พะเยา)

ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

ซอยดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก เทศบาลตำบลแม่กาจึงขออภัยมา ณ ที่นี้
เข้าชม : 258


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
      ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร
      ประกาศ เรื่องการเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้งบประมาณของตนเอง
      สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมฯ
      ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ