หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อพร้อมบ่อพัก ซอย 3 หมู่ 16

 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อพร้อมบ่อพัก

ซอย 3 หมู่ 16 (บริเวณซอยข้างลานจอดรถมอเตอร์ไซต์ ม.พะเยา)

ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

ซอยดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก เทศบาลตำบลแม่กาจึงขออภัยมา ณ ที่นี้
เข้าชม : 342


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหน่วยรับลงทะเบียน เทศบาลตำบลแม่กา
      ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักจ้างทั่วไป
      ประกาศ ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ตำบลแม่กา
      ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
      ปรกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563