หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องการเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้งบประมาณของตนเอง

 
เข้าชม : 445


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์ เรื่องแผนกำหนดวัน เวลา โครงการให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ ปีภาษี 2564
      12-03-64 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
      ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564
      ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาที่ทำการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
      วีดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญและของดีตำบลแม่กา