หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

 
เข้าชม : 391


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ ขยายระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563
      ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาและวิธีการ นำส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีตามมาตรา 30
      ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหน่วยรับลงทะเบียน เทศบาลตำบลแม่กา
      ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักจ้างทั่วไป
      ประกาศ ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ตำบลแม่กา