Untitled Document
หมวดหมู่ :
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจ
เข้าชม : 33 ครั้ง

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ร.อ.แฮนส์ มากว๊อร์ต เยนเซ่น
เข้าชม : 40 ครั้ง

ร่วมพิธีส่งมอบบ้านโครงการ ธอส. สร้าง/ซ่อมฯ
เข้าชม : 33 ครั้ง

กิจกรรม "ถนนสะอาดน่ามอง"
เข้าชม : 55 ครั้ง

มอบของให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ
เข้าชม : 57 ครั้ง

โครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหา มหาราชินี”
เข้าชม : 75 ครั้ง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)และพิธีจุดเ
เข้าชม : 62 ครั้ง

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ
เข้าชม : 102 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ
เข้าชม : 82 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารสูง
เข้าชม : 79 ครั้ง

ร่วมขบวนลิ้นจี่ของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561
เข้าชม : 87 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความผูกพันธ์คณะผู้บริหาร ฯ
เข้าชม : 99 ครั้ง

พิธีมอบโล่ให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป
เข้าชม : 106 ครั้ง

งานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง
เข้าชม : 104 ครั้ง

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศ
เข้าชม : 117 ครั้ง

โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เข้าชม : 120 ครั้ง

โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2561
เข้าชม : 126 ครั้ง

งานเลี้ยงฉลองรับปริญญาชีวิตผู้สูงอายุ
เข้าชม : 145 ครั้ง

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการเตาเผา
เข้าชม : 137 ครั้ง

พิธีมอบปริญญาชีวิตแก่ผู้สูงอายุตำบลแม่กา ประจำปี 2561
เข้าชม : 211 ครั้ง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ในตำบลแม่กา
เข้าชม : 183 ครั้ง

โครงการปั่นจักรยานการกุศลเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนแก้ไขปัญหาหมอก
เข้าชม : 186 ครั้ง

โครงการ“เมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน Child and Friendly
เข้าชม : 191 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กา
เข้าชม : 203 ครั้ง

โครงการศูนย์การเรียนรู้เตาเผาโบราณเวียงบัวตำบลแม่กา 2561
เข้าชม : 172 ครั้ง

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคไทยแลนด์ 4.0
เข้าชม : 215 ครั้ง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลแม่กา
เข้าชม : 198 ครั้ง

ศึกษาดูงานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าชม : 177 ครั้ง