Untitled Document
หมวดหมู่ :
กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2562
เข้าชม : 1 ครั้ง

มอบกระเบื้องและสังกะสี ให้แก่ผู้ ประสบวาตภัย
เข้าชม : 3 ครั้ง

รดน้ำดำหัว กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและผู้สูงอายุ ตำบลแม่กา
เข้าชม : 5 ครั้ง

วันอปพร. ประจำปี 2562
เข้าชม : 23 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่กา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
เข้าชม : 22 ครั้ง

กิจกรรม ถนนสะอาด หน้ามอง(Big Cleaning Day
เข้าชม : 32 ครั้ง

พิธีบวงสรวงและโครงการศูนย์การเรียนรู้เตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 60 ครั้ง

พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 42 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมเน่ืองใน วันท้องถิ่นไทย
เข้าชม : 53 ครั้ง

โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 4.0
เข้าชม : 93 ครั้ง

ประชุมรับฟังความคิดเห็น งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับฯ
เข้าชม : 61 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและความสามัคคีผู้สูงอายุตำบลแม่กา
เข้าชม : 80 ครั้ง

พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันฟุตบอล 9 คน (ประเภทอาวุโส) เทศบาลตำบล
เข้าชม : 6682 ครั้ง

ถนนสะอาด หน้ามอง Big Cleaning Day
เข้าชม : 97 ครั้ง

ประชุมหารือร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 18 บ้านแม่ต๋ำน้อย
เข้าชม : 76 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ทต.ท่าบุญมี จ.ชลบุรี
เข้าชม : 86 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ดินแดง จ.กระบี่
เข้าชม : 77 ครั้ง

จัดประชุมประจำเดือนมกราคม
เข้าชม : 80 ครั้ง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา
เข้าชม : 101 ครั้ง

พิธีส่งมอบถนน
เข้าชม : 96 ครั้ง

พิธีเปิดเทศบาลแม่กาคัพ ครั้งที่ 1(ประเภทอาวุโส)
เข้าชม : 103 ครั้ง

ประชุมหารือครูจิตอาสา
เข้าชม : 87 ครั้ง

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ
เข้าชม : 80 ครั้ง

วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เข้าชม : 138 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริหารจัดการขยะ
เข้าชม : 90 ครั้ง

รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
เข้าชม : 88 ครั้ง

งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2562
เข้าชม : 107 ครั้ง

กิจกรรมกรรม KICK OFF รณรงค์ “ แยกขยะก่อนทิ้ง ”
เข้าชม : 81 ครั้ง

ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส
เข้าชม : 108 ครั้ง

“ ปั่นผ่อตี้แอ่ว ตวยหมู่เฮาจาวแม่กา ”
เข้าชม : 90 ครั้ง

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส บ้านแม่กาห้วยเคียน (หมู่ที่ 2)
เข้าชม : 103 ครั้ง