Untitled Document
หมวดหมู่ :
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่นเครือข่ายตำบลสุขภาวะและ
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 44 ครั้ง
ร่วมพิธีรับโล่ศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะพะเยาทำดี'เพื่อพ่อ'
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 41 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่ม FIMARC Asian Network
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 48 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเยี่ยมชมเตาเผาโบราณเวียงบัว ม.7 ต.แม
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 40 ครั้ง
ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระ
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 42 ครั้ง
กิจกรรมปฏิญาณเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรม
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 47 ครั้ง
มอบของวันเด็กแห่งชาติให้กับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 39 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารและการ
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 42 ครั้ง
ผู้ว่าฯมอบของให้ผู้ประสบอัคคีภัย ม.7 บ้านบัว
จำนวนรูปภาพ : 3 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / พ.ย. / 2559
เข้าชม : 113 ครั้ง
พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มากว๊อต เย็นเซน
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / พ.ย. / 2559
เข้าชม : 109 ครั้ง