Untitled Document
หมวดหมู่ :
การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและความสามัคคีผู้สูงอายุตำบลแม่กา
เข้าชม : 4 ครั้ง

พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันฟุตบอล 9 คน (ประเภทอาวุโส) เทศบาลตำบล
เข้าชม : 6 ครั้ง

ถนนสะอาด หน้ามอง Big Cleaning Day
เข้าชม : 14 ครั้ง

ประชุมหารือร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 18 บ้านแม่ต๋ำน้อย
เข้าชม : 19 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ทต.ท่าบุญมี จ.ชลบุรี
เข้าชม : 25 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ดินแดง จ.กระบี่
เข้าชม : 19 ครั้ง

จัดประชุมประจำเดือนมกราคม
เข้าชม : 21 ครั้ง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา
เข้าชม : 36 ครั้ง

พิธีส่งมอบถนน
เข้าชม : 36 ครั้ง

พิธีเปิดเทศบาลแม่กาคัพ ครั้งที่ 1(ประเภทอาวุโส)
เข้าชม : 40 ครั้ง

ประชุมหารือครูจิตอาสา
เข้าชม : 36 ครั้ง

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ
เข้าชม : 33 ครั้ง

วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เข้าชม : 89 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริหารจัดการขยะ
เข้าชม : 40 ครั้ง

รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
เข้าชม : 40 ครั้ง

งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2562
เข้าชม : 54 ครั้ง

กิจกรรมกรรม KICK OFF รณรงค์ “ แยกขยะก่อนทิ้ง ”
เข้าชม : 40 ครั้ง

ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส
เข้าชม : 51 ครั้ง

“ ปั่นผ่อตี้แอ่ว ตวยหมู่เฮาจาวแม่กา ”
เข้าชม : 50 ครั้ง

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส บ้านแม่กาห้วยเคียน (หมู่ที่ 2)
เข้าชม : 57 ครั้ง