Untitled Document
หมวดหมู่ :
โครงการรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 24 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 4 ครั้ง
ร่วมขบวนแห่ครัวตานงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงเน
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 15 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 10 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดไปรษณีย์สาขาแม่กา
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 15 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 6 ครั้ง
ร่วมโครงการสืบสานงานปั้นที่ทรงคุณค่าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
จำนวนรูปภาพ : 27 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 9 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 16 ครั้ง
มอบประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี 2560
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 9 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 11 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนกา
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 4 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 17 ครั้ง
ซ้อมแผน
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 4 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 9 ครั้ง
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 4 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 13 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่นเครือข่ายตำบลสุขภาวะและ
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 90 ครั้ง
ร่วมพิธีรับโล่ศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะพะเยาทำดี'เพื่อพ่อ'
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 81 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่ม FIMARC Asian Network
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 82 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเยี่ยมชมเตาเผาโบราณเวียงบัว ม.7 ต.แม
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 79 ครั้ง
ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระ
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 82 ครั้ง
กิจกรรมปฏิญาณเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรม
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 94 ครั้ง
มอบของวันเด็กแห่งชาติให้กับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 80 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารและการ
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 78 ครั้ง
ผู้ว่าฯมอบของให้ผู้ประสบอัคคีภัย ม.7 บ้านบัว
จำนวนรูปภาพ : 3 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / พ.ย. / 2559
เข้าชม : 171 ครั้ง
พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มากว๊อต เย็นเซน
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / พ.ย. / 2559
เข้าชม : 140 ครั้ง