Untitled Document
หมวดหมู่ :
13-05-64 ท้องถิ่นพะเยา ลงพื้นที่แนะนำมาตรการโควิด-19
เข้าชม : 5 ครั้ง

08-04-64 ทำความสะอาดตลาดหน้า ม.พะเยา
เข้าชม : 48 ครั้ง

31-03-64 กิจกรรมถนนสะอาดน่ามอง
เข้าชม : 55 ครั้ง

29-03-64 โครงการฝึกซักซ้อมสำหรับป้องกันภัยฯ
เข้าชม : 65 ครั้ง

01-03-64 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าชม : 117 ครั้ง

25-02-64 กิจกรรม ถนนสะอาด น่ามอง (Big Cleaning Day)
เข้าชม : 103 ครั้ง

09-02-64 ภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิ
เข้าชม : 306 ครั้ง

03-02-64คณะกรรมการศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลแม่กา ร่วมให้การต้อน
เข้าชม : 110 ครั้ง

03-02-64 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบ
เข้าชม : 106 ครั้ง

01-02-64 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าชม : 111 ครั้ง

28-01-64 เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป
เข้าชม : 110 ครั้ง

27-01-64 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสร
เข้าชม : 97 ครั้ง

27-01-64 กิจกรรม ถนนสะอาด น่ามอง (Big Cleaning Day)
เข้าชม : 103 ครั้ง

26-01-64 กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟและบริหารจัดการเชื้อเพลิงตำบลแม
เข้าชม : 104 ครั้ง

20-01-64 ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา ประจำ
เข้าชม : 121 ครั้ง

15-01-64 โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรยั่งยืนและพอเพียงในพื้นที
เข้าชม : 127 ครั้ง

08-01-2564 พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่
เข้าชม : 111 ครั้ง

07-01-64 กิจกรรม Big Cleaning Day
เข้าชม : 128 ครั้ง

04-01-2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตามนโยบายในการสนับสนุนส่
เข้าชม : 122 ครั้ง

04-01-63 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าชม : 105 ครั้ง

30-12-63 กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง"
เข้าชม : 109 ครั้ง

24-12-2563 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์
เข้าชม : 97 ครั้ง

23-12-63 มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดี วิถีชุมชนคนแม่กา
เข้าชม : 104 ครั้ง

22-12-63 ประชุม อปพร.เทศบาลตำบลแม่กา
เข้าชม : 94 ครั้ง

25-11-2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4
เข้าชม : 106 ครั้ง

25-11-63 ถนนสะอาด น่ามอง
เข้าชม : 93 ครั้ง

18-11-64 โครงการ 9 ต่อไปสู้ชีวิตพอเพียง
เข้าชม : 97 ครั้ง

18-11-63 มอบถุงยังชีพ
เข้าชม : 85 ครั้ง

16-11-63 การประชุมประชาคมการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบา
เข้าชม : 90 ครั้ง

13-11-63 ประชาคมแผนฯ
เข้าชม : 100 ครั้ง

11-11-63 ประชาพิจารณ์ย้ายสิทธิบัตรทอง
เข้าชม : 105 ครั้ง

02-11-63 เคารพธงชาติ
เข้าชม : 118 ครั้ง

01-11-63 BIKE FOR AUBALEE.
เข้าชม : 107 ครั้ง

30-10-63 มอบวิลล์แชร์
เข้าชม : 97 ครั้ง

27-10-63 ติดตามการสร้างบ้าน
เข้าชม : 104 ครั้ง

17-10-63 พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน ร.อ.แฮนส์ มากวอร์ต เยนเซ่
เข้าชม : 118 ครั้ง

09-10-63 ประชุมหารือกิจกรรม Bike for Aubalee
เข้าชม : 101 ครั้ง

24-09-63 ติดตามการสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 14
เข้าชม : 114 ครั้ง

23-09-63 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เข้าชม : 111 ครั้ง

17-09-63 โครงการคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือตอนบ
เข้าชม : 117 ครั้ง

09-09-2563 ประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
เข้าชม : 110 ครั้ง

04-09-2563.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบล
เข้าชม : 110 ครั้ง

03-09-63 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน
เข้าชม : 108 ครั้ง

30-08-2563 กิจกรรมปั่นเพื่อห่างไกลยาเสพติดและส่งเสริมประชาสั
เข้าชม : 106 ครั้ง

27-08-63 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านบทบาทผู้นำด้านบุคลิกภาพ
เข้าชม : 103 ครั้ง

27-08-63 กิจกรรม ”ถนนสะอาด น่ามอง”
เข้าชม : 104 ครั้ง

20-08.63 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย จิตอาสา เครือข่ายชุมชน
เข้าชม : 107 ครั้ง

12-08-63 กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เข้าชม : 117 ครั้ง

06-08-63 สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แหล่งเตาเผาเวียงบัว
เข้าชม : 115 ครั้ง

04-08-63 การประชุม อปท.สัญจร
เข้าชม : 115 ครั้ง

04-08-63 คณะจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนหมู่ที่ 12
เข้าชม : 119 ครั้ง

31-07-63 ส่งมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสฯ ธอส.
เข้าชม : 109 ครั้ง

28-07-63 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ
เข้าชม : 99 ครั้ง

20-07-63 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ฯ
เข้าชม : 129 ครั้ง

17-07-63 โครงการกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำในชุมชนตำบลแม่กา
เข้าชม : 136 ครั้ง

17-07-63 วันสถาปณามหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าชม : 123 ครั้ง

15-07-63 โครงการอบรมระเบียบกฎหมาย และ โครงการอบรมระบบสารสนเท
เข้าชม : 134 ครั้ง

10-07-63 ร่วมถวายขี้ผึ้งหล่อเทียนเข้าพรรษา
เข้าชม : 132 ครั้ง

29-06-63 โครงการลดละเลิกสุราและเครื่องดื่มแอลกฮอล์
เข้าชม : 128 ครั้ง

26-06-63 กิจกรรม ถนนสะอาด น่ามอง (Big Cleaning Day)
เข้าชม : 141 ครั้ง

24-06-63 จิตอาสาพัฒนาฯ พื้นที่เกิดเหตุรถบรรทุกน้ำมันคว่ำ
เข้าชม : 131 ครั้ง

16-06-63 ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป
เข้าชม : 139 ครั้ง

19-06-63. โครงการเด็กและเยาวชนแม่กาจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ
เข้าชม : 127 ครั้ง

15-06-63 รมต.ช.ว่าการกระทรวงเกษตรฯ มอบถุงยังชีพประชาชนประสบเ
เข้าชม : 128 ครั้ง

14-06-63 ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
เข้าชม : 114 ครั้ง

13-06-63 “โครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
เข้าชม : 122 ครั้ง