Untitled Document
หมวดหมู่ :
ประชุมหารือในการดำเนินการโครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุ
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 / ก.ค. / 2560
เข้าชม : 7 ครั้ง
โครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 / ก.ค. / 2560
เข้าชม : 2 ครั้ง
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ร่วมใจกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเ
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 / ก.ค. / 2560
เข้าชม : 2 ครั้ง
โครงการอบรมสนับสนุนส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลแม่กา “การจัดทำดอก
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 / ก.ค. / 2560
เข้าชม : 3 ครั้ง
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยามอบนโยบายการบริหารท้องถิ่น 4.0
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 / ก.ค. / 2560
เข้าชม : 4 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมการตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนการป้องกันและ แก้ไข
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 / มิ.ย. / 2560
เข้าชม : 47 ครั้ง
ร่วมซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำแก่ผู้พิการ
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 / มิ.ย. / 2560
เข้าชม : 39 ครั้ง
โครงการรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 24 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 45 ครั้ง
ร่วมขบวนแห่ครัวตานงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงเน
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 15 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 52 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดไปรษณีย์สาขาแม่กา
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 15 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 54 ครั้ง
ร่วมโครงการสืบสานงานปั้นที่ทรงคุณค่าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
จำนวนรูปภาพ : 27 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 9 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 62 ครั้ง
มอบประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี 2560
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 9 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 65 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนกา
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 4 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 60 ครั้ง
ซ้อมแผน
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 4 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 56 ครั้ง
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 4 / พ.ค. / 2560
เข้าชม : 59 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่นเครือข่ายตำบลสุขภาวะและ
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 129 ครั้ง
ร่วมพิธีรับโล่ศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะพะเยาทำดี'เพื่อพ่อ'
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 118 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่ม FIMARC Asian Network
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 121 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเยี่ยมชมเตาเผาโบราณเวียงบัว ม.7 ต.แม
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 110 ครั้ง
ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระ
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 119 ครั้ง
กิจกรรมปฏิญาณเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรม
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 128 ครั้ง
มอบของวันเด็กแห่งชาติให้กับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 111 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารและการ
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2560
เข้าชม : 112 ครั้ง
ผู้ว่าฯมอบของให้ผู้ประสบอัคคีภัย ม.7 บ้านบัว
จำนวนรูปภาพ : 3 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / พ.ย. / 2559
เข้าชม : 219 ครั้ง
พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มากว๊อต เย็นเซน
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 / พ.ย. / 2559
เข้าชม : 177 ครั้ง