Untitled Document
หมวดหมู่ :
วัดป่าอุบาลี
เข้าชม : 126 ครั้ง

วัดดงพระเจ้า
เข้าชม : 78 ครั้ง

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
เข้าชม : 7012 ครั้ง

อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น
เข้าชม : 6682 ครั้ง

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 2881 ครั้ง

หมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 18
เข้าชม : 2239 ครั้ง

สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
เข้าชม : 4828 ครั้ง

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2469 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2051 ครั้ง

วัดในเขตตำบลแม่กา
เข้าชม : 4981 ครั้ง

มหาวิทยาลัย พะเยา
เข้าชม : 1694 ครั้ง

มหาวิทยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เข้าชม : 1513 ครั้ง

น้ำตกห้วยทรายแดง
เข้าชม : 1604 ครั้ง

ถ้ำหลวง-ถ้ำหัวหมี
เข้าชม : 2324 ครั้ง