Untitled Document
หมวดหมู่ :
อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 6057 ครั้ง
อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 5556 ครั้ง
แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 2649 ครั้ง
หมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 18
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 2041 ครั้ง
สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 4209 ครั้ง
ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
จำนวนรูปภาพ : 2 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 2355 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
จำนวนรูปภาพ : 2 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 1911 ครั้ง
วัดในเขตตำบลแม่กา
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 4718 ครั้ง
มหาวิทยาลัย พะเยา
จำนวนรูปภาพ : 30 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 1579 ครั้ง
มหาวิทยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
จำนวนรูปภาพ : 4 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 1408 ครั้ง
น้ำตกห้วยทรายแดง
จำนวนรูปภาพ : 1 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 1499 ครั้ง
ถ้ำหลวง-ถ้ำหัวหมี
จำนวนรูปภาพ : 1 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 2169 ครั้ง