Untitled Document
หมวดหมู่ :
วัดป่าอุบาลี
เข้าชม : 562 ครั้ง

วัดดงพระเจ้า
เข้าชม : 244 ครั้ง

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
เข้าชม : 7822 ครั้ง

อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น
เข้าชม : 7553 ครั้ง

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 3075 ครั้ง

หมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 18
เข้าชม : 2362 ครั้ง

สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
เข้าชม : 5153 ครั้ง

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2561 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2139 ครั้ง

วัดในเขตตำบลแม่กา
เข้าชม : 5238 ครั้ง

มหาวิทยาลัย พะเยา
เข้าชม : 1765 ครั้ง

มหาวิทยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เข้าชม : 1569 ครั้ง

น้ำตกห้วยทรายแดง
เข้าชม : 1754 ครั้ง

ถ้ำหลวง-ถ้ำหัวหมี
เข้าชม : 2457 ครั้ง