Untitled Document
หมวดหมู่ :
วัดป่าอุบาลี
เข้าชม : 225 ครั้ง

วัดดงพระเจ้า
เข้าชม : 112 ครั้ง

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
เข้าชม : 7115 ครั้ง

อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น
เข้าชม : 6863 ครั้ง

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 2920 ครั้ง

หมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 18
เข้าชม : 2261 ครั้ง

สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
เข้าชม : 4889 ครั้ง

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2485 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2072 ครั้ง

วัดในเขตตำบลแม่กา
เข้าชม : 5040 ครั้ง

มหาวิทยาลัย พะเยา
เข้าชม : 1707 ครั้ง

มหาวิทยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เข้าชม : 1524 ครั้ง

น้ำตกห้วยทรายแดง
เข้าชม : 1618 ครั้ง

ถ้ำหลวง-ถ้ำหัวหมี
เข้าชม : 2334 ครั้ง