Untitled Document
หมวดหมู่ :
วัดป่าอุบาลี
เข้าชม : 998 ครั้ง

วัดดงพระเจ้า
เข้าชม : 529 ครั้ง

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
เข้าชม : 9095 ครั้ง

อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น
เข้าชม : 9014 ครั้ง

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 3342 ครั้ง

หมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 18
เข้าชม : 2483 ครั้ง

สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
เข้าชม : 5879 ครั้ง

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2664 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2267 ครั้ง

วัดในเขตตำบลแม่กา
เข้าชม : 5523 ครั้ง

มหาวิทยาลัย พะเยา
เข้าชม : 1855 ครั้ง

มหาวิทยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เข้าชม : 1663 ครั้ง

น้ำตกห้วยทรายแดง
เข้าชม : 2088 ครั้ง

ถ้ำหลวง-ถ้ำหัวหมี
เข้าชม : 2873 ครั้ง