Untitled Document
หมวดหมู่ :
อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
เข้าชม : 6486 ครั้ง

อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น
เข้าชม : 6147 ครั้ง

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 2725 ครั้ง

หมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 18
เข้าชม : 2111 ครั้ง

สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
เข้าชม : 4526 ครั้ง

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2398 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 1970 ครั้ง

วัดในเขตตำบลแม่กา
เข้าชม : 4823 ครั้ง

มหาวิทยาลัย พะเยา
เข้าชม : 1628 ครั้ง

มหาวิทยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เข้าชม : 1456 ครั้ง

น้ำตกห้วยทรายแดง
เข้าชม : 1540 ครั้ง

ถ้ำหลวง-ถ้ำหัวหมี
เข้าชม : 2226 ครั้ง