Untitled Document
หมวดหมู่ :
วัดป่าอุบาลี
เข้าชม : 1316 ครั้ง

วัดดงพระเจ้า
เข้าชม : 828 ครั้ง

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
เข้าชม : 10445 ครั้ง

อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น
เข้าชม : 9911 ครั้ง

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 3571 ครั้ง

หมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 18
เข้าชม : 2578 ครั้ง

สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
เข้าชม : 6098 ครั้ง

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2770 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2361 ครั้ง

วัดในเขตตำบลแม่กา
เข้าชม : 5868 ครั้ง

มหาวิทยาลัย พะเยา
เข้าชม : 1944 ครั้ง

มหาวิทยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เข้าชม : 1743 ครั้ง

น้ำตกห้วยทรายแดง
เข้าชม : 2206 ครั้ง

ถ้ำหลวง-ถ้ำหัวหมี
เข้าชม : 3074 ครั้ง