Untitled Document
หมวดหมู่ :
วัดป่าอุบาลี
เข้าชม : 309 ครั้ง

วัดดงพระเจ้า
เข้าชม : 157 ครั้ง

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
เข้าชม : 7311 ครั้ง

อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น
เข้าชม : 7125 ครั้ง

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 2964 ครั้ง

หมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 18
เข้าชม : 2295 ครั้ง

สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
เข้าชม : 4972 ครั้ง

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2507 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2092 ครั้ง

วัดในเขตตำบลแม่กา
เข้าชม : 5105 ครั้ง

มหาวิทยาลัย พะเยา
เข้าชม : 1729 ครั้ง

มหาวิทยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เข้าชม : 1539 ครั้ง

น้ำตกห้วยทรายแดง
เข้าชม : 1638 ครั้ง

ถ้ำหลวง-ถ้ำหัวหมี
เข้าชม : 2356 ครั้ง