Untitled Document
หมวดหมู่ :
วัดป่าอุบาลี
เข้าชม : 452 ครั้ง

วัดดงพระเจ้า
เข้าชม : 220 ครั้ง

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
เข้าชม : 7634 ครั้ง

อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น
เข้าชม : 7366 ครั้ง

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 3032 ครั้ง

หมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 18
เข้าชม : 2330 ครั้ง

สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
เข้าชม : 5077 ครั้ง

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2542 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2125 ครั้ง

วัดในเขตตำบลแม่กา
เข้าชม : 5181 ครั้ง

มหาวิทยาลัย พะเยา
เข้าชม : 1753 ครั้ง

มหาวิทยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เข้าชม : 1558 ครั้ง

น้ำตกห้วยทรายแดง
เข้าชม : 1684 ครั้ง

ถ้ำหลวง-ถ้ำหัวหมี
เข้าชม : 2393 ครั้ง