Untitled Document
หมวดหมู่ :
วัดป่าอุบาลี
เข้าชม : 282 ครั้ง

วัดดงพระเจ้า
เข้าชม : 257 ครั้ง

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
เข้าชม : 1114 ครั้ง

อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น
เข้าชม : 822 ครั้ง

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 384 ครั้ง

หมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 18
เข้าชม : 205 ครั้ง

สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
เข้าชม : 258 ครั้ง

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 219 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 205 ครั้ง

วัดในเขตตำบลแม่กา
เข้าชม : 285 ครั้ง

มหาวิทยาลัย พะเยา
เข้าชม : 201 ครั้ง

มหาวิทยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เข้าชม : 213 ครั้ง

น้ำตกห้วยทรายแดง
เข้าชม : 218 ครั้ง

ถ้ำหลวง-ถ้ำหัวหมี
เข้าชม : 348 ครั้ง