Untitled Document
หมวดหมู่ :
อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 5871 ครั้ง
อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 5391 ครั้ง
แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 2606 ครั้ง
หมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 18
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 2007 ครั้ง
สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 4072 ครั้ง
ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
จำนวนรูปภาพ : 2 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 2326 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
จำนวนรูปภาพ : 2 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 1892 ครั้ง
วัดในเขตตำบลแม่กา
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 4655 ครั้ง
มหาวิทยาลัย พะเยา
จำนวนรูปภาพ : 30 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 1558 ครั้ง
มหาวิทยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
จำนวนรูปภาพ : 4 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 1385 ครั้ง
น้ำตกห้วยทรายแดง
จำนวนรูปภาพ : 1 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 1472 ครั้ง
ถ้ำหลวง-ถ้ำหัวหมี
จำนวนรูปภาพ : 1 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 / มี.ค. / 2553
เข้าชม : 2146 ครั้ง