Untitled Document
หมวดหมู่ :
วัดป่าอุบาลี
เข้าชม : 69 ครั้ง

วัดดงพระเจ้า
เข้าชม : 58 ครั้ง

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
เข้าชม : 6913 ครั้ง

อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น
เข้าชม : 6577 ครั้ง

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 2853 ครั้ง

หมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 18
เข้าชม : 2219 ครั้ง

สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
เข้าชม : 4785 ครั้ง

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2455 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2037 ครั้ง

วัดในเขตตำบลแม่กา
เข้าชม : 4951 ครั้ง

มหาวิทยาลัย พะเยา
เข้าชม : 1681 ครั้ง

มหาวิทยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เข้าชม : 1504 ครั้ง

น้ำตกห้วยทรายแดง
เข้าชม : 1592 ครั้ง

ถ้ำหลวง-ถ้ำหัวหมี
เข้าชม : 2277 ครั้ง