Untitled Document
หมวดหมู่ :
วัดป่าอุบาลี
เข้าชม : 926 ครั้ง

วัดดงพระเจ้า
เข้าชม : 473 ครั้ง

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
เข้าชม : 8727 ครั้ง

อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น
เข้าชม : 8839 ครั้ง

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 3298 ครั้ง

หมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 18
เข้าชม : 2460 ครั้ง

สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
เข้าชม : 5794 ครั้ง

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2651 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2249 ครั้ง

วัดในเขตตำบลแม่กา
เข้าชม : 5478 ครั้ง

มหาวิทยาลัย พะเยา
เข้าชม : 1845 ครั้ง

มหาวิทยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เข้าชม : 1648 ครั้ง

น้ำตกห้วยทรายแดง
เข้าชม : 2062 ครั้ง

ถ้ำหลวง-ถ้ำหัวหมี
เข้าชม : 2856 ครั้ง