Untitled Document
หมวดหมู่ :
อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
เข้าชม : 6350 ครั้ง

อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น
เข้าชม : 5990 ครั้ง

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 2698 ครั้ง

หมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 18
เข้าชม : 2081 ครั้ง

สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
เข้าชม : 4436 ครั้ง

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 2381 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 1949 ครั้ง

วัดในเขตตำบลแม่กา
เข้าชม : 4778 ครั้ง

มหาวิทยาลัย พะเยา
เข้าชม : 1611 ครั้ง

มหาวิทยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เข้าชม : 1443 ครั้ง

น้ำตกห้วยทรายแดง
เข้าชม : 1525 ครั้ง

ถ้ำหลวง-ถ้ำหัวหมี
เข้าชม : 2210 ครั้ง