Untitled Document

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเมืองพะเยา ครั้งที่ 1
วันที่ : อาทิตย์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 12:55:06 รูปภาพ : 33 ภาพ ชม : 1216 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2555 เทศบาลตำบลแม่กา โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเมืองพะเยา ครั้งที่ 10 ปี 2555 โดยมี เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. นางสาวอรุณี ชำนาญยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และเวลา 17.00 น. ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฯ โดยเทศบาลตำบลแม่กา ได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน จำนวน 5 ประเภท คือ 1 กีฬาฟุตบอลชาย 2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง 3 กีฬาเปตองชาย 4 กีฬาเปตองหญิง 5 กีฬาพื้นบ้าน และผลการแข่งขันเทศบาลตำบลแม่กา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย
| 1 | 2
หน้า 1  
 
รดน้ำดำหัวนายกฯและคณะผู้บริหาร
ฝึกอบรมภาษาจีน
เทศกาลสงกรานต์ก๋างจ้องตำบลแม่กา
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
โครงการถนนสีขาว