Untitled Document

ร่วมโครงการสืบสานงานปั้นที่ทรงคุณค่าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
วันที่ : อังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:41:55 รูปภาพ : 27 ภาพ ชม : 246 ครั้ง

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายภูวเดช เงินเย็น

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่การ่วมโครงการสืบสานงานปั้นที่ทรงคุณค่า

สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเวียงบัว เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพตามรอยพ่อหลวง ร.9

กิจกรรมอบรมปั้นดินรูปแบบต่างๆเพื่อการจำหน่าย ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560

ณ ศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาจังหวัดพะเยา ตำบลแม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

โดยชุมชนบ้านเวียงบัว ม.7 ต.แม่กา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ