Untitled Document

ร่วมพิธีเปิดไปรษณีย์สาขาแม่กา
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:09:07 รูปภาพ : 10 ภาพ ชม : 266 ครั้ง

 มื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ดร. ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบล

แม่กาเป็นประธานในพิธีเปิดไปรษณีย์ สาขาแม่กา
โดยมี นายกนก คณโฑเงิน หัวหน้าไปรษณีย์
จังหวัดพะเยาเป็นคนกล่าวรายงาน และมีหน่วยงาน
ต่างๆในพื้นที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ