Untitled Document

ร่วมขบวนแห่ครัวตานงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:47:38 รูปภาพ : 23 ภาพ ชม : 280 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาล

ตำบลแม่กา ร่วมเดินขบวนแห่ครัวตานงานประเพณีแปดเป็ง

ไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงเนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8

หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ