Untitled Document

โครงการรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ : พุธ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:12:04 รูปภาพ : 6 ภาพ ชม : 231 ครั้ง

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร

นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมพลัง

เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 "กว๊านพะเยา

ลุ่มน้ำอิง ปลอดผักตบชวา ปวงประชาร่วมถวายเพื่อพ่อของแผ่นดิน"

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยา

ณ ลำน้ำร่องไฮ หมู่ที่ 9 แม่ต๋ำบุญโยง ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ