Untitled Document

ร่วมซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำแก่ผู้พิการ
วันที่ : พุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 18:02:46 รูปภาพ : 7 ภาพ ชม : 227 ครั้ง

 วันที่ 05/06/2560 เวลา 09.30 น.เทศบาลตำบลแม่กา

นำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงานกองช่าง ฯ และ

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่กา

ร่วมซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำแก่ผู้พิการ ราย นางแสงจันทร์ ข่ายสุวรรณ

บ้านเลขที่518 หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา

หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ