Untitled Document

ร่วมกิจกรรมการตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนการป้องกัน
วันที่ : พุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 18:05:34 รูปภาพ : 9 ภาพ ชม : 248 ครั้ง

 นที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่กา

โดย ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา

ได้มอบหมายให้ นายภูวเดช เงินเย็น รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา

พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เจ้าหน้าที่ทีมกู้ชีพ-กู้ภัย

เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

ณ สนามกีฬากรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจียงธรรมิกราช อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา โดยมี ท่านนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

พร้อมด้วย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทำการตรวจเครื่องมืออุปกรณ์ กำลังเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ของทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทีมกู้ภัย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาหน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ