Untitled Document

ถนนสะอาด หน้ามอง Big Cleaning Day
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 11:27:32 รูปภาพ : 20 ภาพ ชม : 197 ครั้ง

     วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแม่กา นำโดย ดร.ประพันธ์  เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาตำบลแม่กา ร่วมกิจกรรม ถนนะอาด น้ามอง  Big Cleaning Day” โดยเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนพหลโยธินและร่องกลางถนนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

    ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ในวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ 


หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ