Untitled Document

ประชุมรับฟังความคิดเห็น งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับฯ
วันที่ : ศุกร์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 11:20:29 รูปภาพ : 9 ภาพ ชม : 151 ครั้ง

 

     วันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. นายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา  ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

     การจัดการประชุมฯ ดังกล่าวได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคา และประเมินราคา เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ต่อไป หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ