Untitled Document

กิจกรรม ถนนสะอาด หน้ามอง(Big Cleaning Day
วันที่ : จันทร์ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:43:00 รูปภาพ : 10 ภาพ ชม : 134 ครั้ง

      วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ประพันธ์  เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา มอบหมายให้ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันทำกิจกรรม ถนนสะอาด หน้ามอง(Big Cleaning Day) โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนพหลโยธินและร่องกลางถนนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยการกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อมุ่งสู่จังหวัดสะอาดภายใต้วิสัยทัศน์ “พะเยา สะอาด น่าอยู่”  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตำบลแม่กาและบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างองค์กร สร้างชุมชน สร้างเมือง ที่สะอาดปราศจากขยะมูลฝอย
หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ