Untitled Document

เทศบาลตำบลแม่กา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
วันที่ : พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 08:44:49 รูปภาพ : 10 ภาพ ชม : 115 ครั้ง

 

      วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา มอบหมายให้ นางกัญญาพัชณ์  ระไว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา และ พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้าย  วันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดพระเยา โดยมี นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการ   จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ