Untitled Document

วันอปพร. ประจำปี 2562
วันที่ : พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 08:45:49 รูปภาพ : 10 ภาพ ชม : 114 ครั้ง

      วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ นำเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯและสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลแม่กา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน  วันอปพร.การประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.     ประจำปี 2562 โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และมีสมาชิก อปพร.ของจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ