Untitled Document

เทศบาลตำบลแม่กา จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 2562
วันที่ : ศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:03:54 รูปภาพ : 10 ภาพ ชม : 98 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา เวลา 09.00 น. ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา เป็นประธานเปิด กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่กา  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  คณะครูและเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ปลูกต้นไม้ายในพื้นที่รอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ